พื้นที่ชีวิต : โคโนฮานะ…ฟาร์มแห่งความยั่งยืน

ชุมชนโคโนฮานะ ตั้งอยู่เชิงเขาภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 1994 เพื่อเป็นชุมชนทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการหันกลับมาใช้ชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติ และสร้างผลกระทบต่อธรรมชาติให้น้อยที่สุด บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า เพราะมนุษย์ก็คือสิ่งมีชีวิตหนึ่งในธรรมชาติและจักรวาล สิ่งต่าง ๆ ที่เรากระทำ ย่อมส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตในธรรมชาติเช่นเดียวกัน

ชุมชนโคโนฮานะ ปลูกผักอินทรีย์บนพื้นฐานของการพึ่งตัวเอง ทุกคนแบ่งปันสิ่งของร่วมกัน เพื่อลดความต้องการที่เกินความจำเป็น ทุกคนทำงานไม่มีเงินเดือน มีเพียงการปันผลประจำปีอย่างเท่าเทียมกัน ติดตาม “หนึ่งธิดา โสภณ” ไปใช้ชีวิตในชุมชนโคโนฮานะ เพื่อเรียนรู้ทางเลือกในการใช้ชีวิตแบบกลมกลืนกับธรรมชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.